top of page

RASMUS-GRUPPEN

Danmark besidder et musikalsk kildemateriale, som er i særklasse i Europa : Håndskrevne nodebøger, der har tilhørt amatørmusikere langt tilbage i tiden. Alene fra 1700-tallet kendes mere end 50 af den slags nodebøger, og de har tilhørt alle slags mennesker over hele landet - fra landbospillemanden over studenten til godsejeren.
 
Rasmus Storm-gruppen, i daglig tale ”Rasmus”, har interesseret sig for denne musik i over 30 år. LP’en fra 1983 (CD 1999) med gruppens arrangementer af  bondesønnen Rasmus Storms melodier var det første publicerede resultat heraf. Efterfølgeren ”Dansk 1700-tals musik” udkom i 2003 og omfattede melodier skrevet ned af de teologistuderende brødre Bast, den færøske sprogforsker Svabo, sømanden Niels Gottlob m.m.
Rasmus Storms nodebog fra 1700-tallet. 
Udgivelser
”Rasmus” består af Ove Andersen (violin), Lars Lilholt (violin), Michael Sommer (violin, bratsch, cello, oktavviolin), Bent Melvej (violin og bratsch), og Benny Simmelsgaard (kontrabas). Alle rutinerede musikere og folkemusikere med et langvarigt forhold til dansk og international folkemusik. 
”Rasmus” har siden 1983 givet koncerter i både ind- og udland
 
Tidligere koncerter
”Rasmus”, 2003.
 
 
bottom of page