top of page
Rasmus-gruppen

Danmark besidder et musikalsk kildemateriale, som er i særklasse i Europa : Håndskrevne nodebøger, der har tilhørt amatørmusikere langt tilbage i tiden. Alene fra 1700-tallet kendes mere end 50 af den slags nodebøger.

 

Rasmus-gruppen har interesseret sig for denne musik i over 30 år og givet koncerter i både ind- og udland ...

Udgivelser

"Dansk Spillemandsmusik 1760" og ”Dansk 1700-tals musik” 

Rasmus Storm

Spillemanden Rasmus Storm blev født på Fyn i 1733. Han påbegyndte sin nodebog omkring 1760 ...

Koncerter

9/9 2023

Fredericia Gymnasium (Spillemandskredsen). Workshops, koncert og bal.

bottom of page