Rasmus Storm - 2014.

Ove Andersen, Lars Lilholt), Michael Sommer, Bent Melvej og Benny Simmelsgaard.